sytn.net
当前位置:首页 >> 六年级解方程100道 >>

六年级解方程100道

解方程: (1)2x+8=16 (2)x/5=10 (3)x+7x=8 (4)9x-3x=6 (5)6x-8=4 (6)5x+x=9 (7)x-8=6x (8)4/5x=20 (9)2x-6=12 (10)7x+7=14 (11)6x-6=0 (12)5x+6=11 (13)2x-8=10 (14)1/2x-8=4 (15)x-5/6=7 (16)3x+7=28 (17)3x-7=26 (18)9x-x=16 (19)24x+x=50 (20)6/7

1)2x+8=16 (2)x/5=10 (3)x+7x=8 (4)9x-3x=6 (5)6x-8=4 (6)5x+x=9 (7)x-8=6x (8)4/5x=20 3x+6=18 2(2.8+x)=10.4 (x-3)÷2=7.5 13.2x+9x=33.3 3x=x+100 x+4.8=7.2 6x+18=48 3(x

(1)2x+8=16 (2)x/5=10 (3)x+7x=8 (4)9x-3x=6 (5)6x-8=4 (6)5x+x=9 (7)x-8=6x (8)4/5x=20 (9)2x-6=12 (10)7x+7=14 (11)6x-6=0 (12)5x+6=11 (13)2x-8=10 (14)1/2x-8=4 (15)x-5/6=7 (16)3x+7=28 (17)3x-7=26 (18)9x-x=16 (19)24x+x=50 (20)6/7x-

2.1*11+11*1.9=443.2x3.2-0.24=104 x 2.5+17.7=27.72 + 1/6 +1/3=2.53/4 x 1/4 =12/13.2+2.6=5.80.87-0.49=0.38 1.25*17.6=2236.1÷0.8=45.1252.63*12.5 =32.8751.2*12+2.3*2=191.25*8=1010003-9726=77720.6*13.5=278.1

四则运算1. 3/7 * 49/9 - 4/3 2. 8/9 * 15/36 + 1/27 3. 12* 5/6 2/9 *3 4. 8* 5/4 + 1/4 5. 6÷ 3/8 3/8 ÷6 6. 4/7 * 5/9 + 3/7 * 5/9 7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9. 9 * 5/6 + 5/6 10. 3/4 * 8/9 - 1/3 11. 7 * 5/49 + 3/14 12. 6 *( 1/2 + 2/3 ) 13. 8 * 4/5 +

(0.5+x)+x=9.8÷22(x+x+0.5)=9.825000+x=6x3200=450+5x+x x-0.8x=612x-8x=4.87.5*2x=151.2x=81.6 x+5.6=9.4 x-0.7x=3.691÷x=1.3 x+8.3=10.715x=33x-8=167(x-2)=2x+33x+9=2718(x-2)=27012x=300-4x7x+5.3=7.43x÷5=4.830÷x+25=851.4*8-2x=66

1. 3.375+5.75+2.25+6.625 2. 72 ÷9 3. 1001-9036÷18 4. 3.8*5.25+14.5 5. 6. 7. 50减去12.5的差,除以2.5商是多少? 8. 某数的6倍与4 的和等于19.25,求某数.(方程解)

解方程X- X= 2X + = 70%X + 20%X = 3.6X*=20* 25% +10X = X - 15%X = 68X+X=121 5X-3*= X÷=126X+5=13.4 3X=X÷= X+X= 4X-6*=2 ÷X= X = X = * X÷ =* 4x-3 *9 = 29

给你多点.64x+207=169 127x+61=117 78x+15=78 253x+161=165 18x+255=217 178x+115=178 97x+5=9 121x+105=74 45x+5=113 55x+146=4 12x+111=174 145x+105=213 208x+95=57 221x+107=65 83x+205=57 51x+195=157 118x+55=118

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.sytn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com