sytn.net
当前位置:首页 >> 论语十二章朗读视频 >>

论语十二章朗读视频

琵琶古筝合奏,《春江花月夜》《高山流水》《平湖秋月》都行,你要是喜欢笑傲江湖.随便

《论语》十则朗读时的停顿:子曰:“学/而时习之,不亦/说乎?有朋/自远方来,不亦/乐乎?人不知/而不悦,不亦/君子乎?”曾子曰:“吾/日三省(xǐng)/吾身:为人谋/而不忠乎?与朋友交/而不信乎?传/不习乎?”子曰:“温故/而知新,可以/为师矣.” 子曰:“学而不思/则罔,思而不学/则殆.” 子曰:“由,诲女/知之乎!知之/为知之,不知为不知/,

子曰:“学/而时习之,不亦/说乎?有朋/自远方来,不亦/乐乎?人不知/而不悦,不亦/君子乎?”曾子曰:“吾/日三省(xǐng)/吾身:为人谋/而不忠乎?与朋友交/而不信乎?传/不习乎?”子曰:“温故/而知新,可以/为师矣.” 子曰:“学而不

子曰:“吾十有五/而志于学,三十/而立,四十/而不惑,五十/而知天命,六十/而耳顺,七十/而从心所欲,不逾矩.”子曰:“ 贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人/不堪其忧,回也/不改其乐.贤哉,回也!”

花蕾是你的年华包在丛丛的绿叶之中象是睡梦中的微笑春天是你的节日歌声装满了你的书包随便拿出一首挂在嘴上又蹦又跳繁华是你的等待当你能驾驭这个世界的时候五彩斑烂的梦想都会随你的创造而实现啊,你是人类最早的节日也是人类最永久的期盼你是人类最早的启蒙更是人类最大的希望

子曰:'学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”《学而》曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”《学而》子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑

(1) 择其善者/而从之.

推荐百度朗读女

矣 拼音:yǐ 简体部首:矢 解释:文言助词(a.用于句末,与“了”相同,如“由来久~”,“悔之晚~”;b.表示感叹,如“大~哉”).

大声朗读最有效

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.sytn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com